Fondens formålsparagraf

Fondens formål er at udøve humanistisk og filantropisk virksomhed ved

A)
at drive et ferie- og rekreationshjem til benyttelse for i økonomisk henseende trængende personer med særlig hensyntagen til personer, der på grund af alder, sygdom eller andre omstændigheder uforskyldt er kommet i personlige vanskeligheder,

B)
at yde de i pkt. A) nævnte personer et helt eller delvist vederlagsfrit ophold på steder i ind- og udlandet, som efter forholdene måtte findes egnede til ferie og rekreation.