Fondens formålsparagraf

Fondens formål er at udøve humanistisk og filantropisk virksomhed ved

A)
at drive et ferie- og rekreationshjem til benyttelse for i økonomisk henseende trængende personer med særlig hensyntagen til personer, der på grund af alder, sygdom eller andre omstændigheder uforskyldt er kommet i personlige vanskeligheder,

B)
at yde de i pkt. A) nævnte personer et helt eller delvist vederlagsfrit ophold på steder i ind- og udlandet, som efter forholdene måtte findes egnede til ferie og rekreation.

Information vedrørende Covid-19

Kære Gæster

Vi følger de retningslinjer som er fastsat af folketinget, regeringen og sundhedsmyndighederne.

Som mange andre, er vi naturligvis kede af den situation som frygten og risikoen for smitte med Coronavirus/Covid-19 har skabt. Vi er selvsagt også bekymrede for vores gæsters og vort personales velbefindende.

Mulighederne for at åbne Feriehjemmet for vores gæster, på det tidspunkt vi oprindeligt havde planlagt, nemlig den 11. maj 2020 er i øjeblikket noget usikker, idet det ikke vides hvorledes en gradvis genåbning af samfundet og dagligdagen for Danmark vil forløbe.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen

Jeanne og Werner Olufsens Fond - Feriehjemmet Ørum

Læs mere om Covid-19