Jeanne og Werner Olufsens fond

Feriehjemmet drives delvist af midler, stillet til rådighed af Jeanne og Werner Olufsens Legat. Werner Olufsen var logebroder i Serapions-Ordenen og har formentlig her fået incitament til sin store velgørenhed. På grund af legatets almennyttige og almenvelgørende formål er Feriehjemmet åbent for alle og skaber derved – på favorable vilkår – mulighed for ferie og rekreation i hjertet af Jylland.

Fondens værdigrundlag:

  • Vi tror på at det nytter at hjælpe andre
  • Vi tror på menneskers evne til at rekreere sig selv i det rette rammer
  • Vi begejstres når syge og svage er i bedring
  • Vi tror på at vi med fondens midler, empati og omsorg kan gøre en forskel

Fonden ønsker at støtte socialt udsatte, ældre og mennesker med behov for rekreation. Det kan også være mennesker som er ramt af en ”social begivenhed” eksempelvis stress, sygdom, skilsmisse, ensomhed eller ulykke.

Ophold på feriehjemmet kan derfor med fordel søges af foreninger med et socialt sigte. På grund af legatets almennyttige og almenvelgørende formål kan der efter vurdering fra Feriehjemmet Ørums bestyrelse i nogle tilfælde bevilges fuldt betalt ferie- og rekreationsophold i hjertet af Jylland.

Bestyrelsen:

Formand:
Advokat: Torben Høholt Jensen

Økonomi:
Revisor Finn Harlis
Knud Jæger

Kommunikation:
Jesper A. Andersen

Tilsynsførende:
Harry Nielsen

Du kan se ledige datoer i kalenderen her

Du er altid velkommen til at sende en forespørgsel til medarbejder Ole Madsen  Email: booking@feriehjemmet.dk eller  TLF: +45 86 65 23 33 eller mobil: +45 24 65 37 23

Formand:
Advokat: Torben Høholt Jensen

Torben HJ

Information vedrørende Covid-19

Kære Gæster

Vi følger de retningslinjer som er fastsat af folketinget, regeringen og sundhedsmyndighederne.

Som mange andre, er vi naturligvis kede af den situation som frygten og risikoen for smitte med Coronavirus/Covid-19 har skabt. Vi er selvsagt også bekymrede for vores gæsters og vort personales velbefindende.

Mulighederne for at åbne Feriehjemmet for vores gæster, på det tidspunkt vi oprindeligt havde planlagt, nemlig den 11. maj 2020 er i øjeblikket noget usikker, idet det ikke vides hvorledes en gradvis genåbning af samfundet og dagligdagen for Danmark vil forløbe.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen

Jeanne og Werner Olufsens Fond - Feriehjemmet Ørum

Læs mere om Covid-19